تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 45 : 3
  • دیدار امام جمعه زیدون با رئیس اداره ارشاد بهبهان

  • امروز به پاس خون شهداست که جمهوری اسلامی مقتدر در برابر دشمنان ایستادگی می کند

  • در کربلا بینش و بصیرت نبود/ ماهواره و فضای مجازی کانون خانواده ها را هدف قرار داده است

  • وعدی خداوند حق است/شما زن دیندار انتخاب کنید خداوند وعد داده است زیبایی و مال به شما دهد

ولی شهبازی
ولی شهبازی
مسئول ستاد

علی گناوه
علی گناوه
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سکینه رمضانی
سکینه رمضانی
معاونت خواهران
روح اله زرین
روح اله زرین
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین محمدی فر
حسین محمدی فر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
شمشیر رئیسی
شمشیر رئیسی
معاونت اداری و پشتیبانی
اکبر مرادپور
اکبر مرادپور
مسئول امور جوانان