تاريخ روز

جمعه 1398/2/6 - 3 : 0
  • راهپیمایی نمازگزاران شهر زاویه جهت حمایت از سپاه

  • دیدار با فرمانده حوزه و هماهنگی راهپیمایی حمایت از سپاه

  • ائین درختکاری در کانون پرورش فکری

  • بازدید امام جمعه از کانون پرورش فکری در ایام نوروز

سید اسماعیل طباطبائی
سید اسماعیل طباطبائی
مسئول ستاد

مجید حسنی
مجید حسنی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی