تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 21 : 12
  • جلسه هئت های مذهبی جهت انحراف عزاداری

  • مـــــاه محــرم

  • خطبه نماز جمعه 15-5-95

  • متن خطبه

ابراهیم عسکریزاده
ابراهیم عسکریزاده
مسئول ستاد