تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 21 : 2
  • جلسه هئت های مذهبی جهت انحراف عزاداری

  • مـــــاه محــرم

  • خطبه نماز جمعه 15-5-95

  • متن خطبه

ابراهیم عسکریزاده
ابراهیم عسکریزاده
مسئول ستاد