تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 39 : 4
  • جلسه هئت های مذهبی جهت انحراف عزاداری

  • مـــــاه محــرم

  • خطبه نماز جمعه 15-5-95

  • متن خطبه

ابراهیم عسکریزاده
ابراهیم عسکریزاده
مسئول ستاد