تاريخ روز

سه شنبه 1397/2/4 - 23 : 4
  • بدرقه جانبازان عازم زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) وحرم امام خمینی ره ش

  • دیدارباجانباز نعمت الله فیلسوف طاهری

  • دیدارباجانباز نعمت الله یزدی

  • دیدارباجانباز سیدهاشم طباطبائی

احمد بابایی
احمد بابایی
مسئول ستاد

محمدرضا صفری
محمدرضا صفری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
حمید غلامی
حمید غلامی
معاونت سیاسی - اجتماعی
فرخنده امانت
فرخنده امانت
معاونت خواهران