تاريخ روز

جمعه 1398/2/6 - 10 : 0
  • تجلیل ازجوانان نخبه در نماز جمعه

  • تجلیل ازجوانان نخبه در نماز جمعه

  • شرکت درمراسم یادبود پدر شهیدان مفیدی

  • دیدار رئیس وپرسنل بنیادمسکن انقلاب اسلامی باامام جمعه

احمد بابایی
احمد بابایی
مسئول ستاد

محمدرضا صفری
محمدرضا صفری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حمید غلامی
حمید غلامی
معاونت سیاسی - اجتماعی
فرخنده امانت
فرخنده امانت
معاونت خواهران