تاريخ روز

يکشنبه 1399/6/30 - 21 : 10
  • یادی از دوشهید میهمان نماز جمعه زرند

  • گفتن اذان نماز جمعه زرند توسط مدیر عامل بنیاد مهدویت زرند

  • مداحی مداح اهل بیت در نماز جمعه زرند

  • قرائت زیارت آل یاسین در نماز جمعه زرند

رضا ایزدی خالق آبادی
رضا ایزدی خالق آبادی
مسئول ستاد

حمید نورالدینی
حمید نورالدینی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن عرب زاده
حسن عرب زاده
مسئول امور جوانان
حمید کار بخش
حمید کار بخش
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه میرزایی
فاطمه میرزایی
معاونت خواهران
صادق احمدی
صادق احمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید مرتضی صمدانی
سید مرتضی صمدانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی