تاريخ روز

سه شنبه 1396/12/1 - 47 : 0
  • مراسم حدیث شریف کساء در منزل حاج سید عوض فقیری

  • همایش انقلابیون دیروز و امروز بخش شیبکوه

  • تقدیر و تشکرحوزه فدک از امام جمعه زاهدشهر

  • دیدار اعضای حوزه فدک باامام جمعه محترم زاهدشهر به مناسبت دهه فجر

مسلم منصفی
مسلم منصفی
مسئول ستاد