تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 13 : 23
  • یکی ازالگوهای عینی وعملی حضرت زهرا(س)قناعت وساده زیستی آن حضرت است که نیازامروزجامعه اسلامی است.

  • مقام معظم رهبری فرمودند:احساس ضعف موجب تشویق دشمن به حمله خواهدشد.

  • ایرادخطبه های سیزدهم اسفندماه سال نودو پنج شهرزاغه

  • مقام معظم رهبری فرمودند:مسئولان بایدپاسخگوباشند،باتوجه به نامگذاری امسال وپایان سال مسئولان دولت ودیگرقوابایدبه مردم گزارش دهند که چکارکرده اند.برای ازبین بردن رکودبیکاری وگرانی تلاش بیشتری لازم است.

علی میرزایی
علی میرزایی
مسئول ستاد

عماد دالوند
عماد دالوند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی