تاريخ روز

چهارشنبه 1395/10/29 - 40 : 17
  • حضورباشکوه وهوشمندانه مردم درمراسم تشیع آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان دادکه مردم ماهیچگاه سوابق وخدمات یک چهره انقلابی وخدوم رافراموش نمی کنند.

  • اهمیت جایگاه 19دی دراین بودکه:1)حرکت روبه جلوی انقلاب راشدت بخشید.2)اسلامی ومردمی بودن نهضت برای همگان ثابت شد.

  • پرونده فتنه سال 1388هنوزمفتوح وبازاست.

  • مقام معظم رهبری فرمودند:ایجادوحدت میان مسلمانان برای مقابله بادشمنان اسلام ازخواسته های دین ویکی ازاهداف انقلاب اسلامی است.

علی میرزایی
علی میرزایی
مسئول ستاد