- کد خبر: 14465410 تاریخ ایجاد: 04:06
گزارش
مراسم تجلیل و قدردانی از قاریان و فعالین قرآنی که در برنامه های ختم قرآن ماه مبارک رمضان حوزه علمیه خواهران همیاری و همکاری داشته اند.
تصویر خبر
مراسم تجلیل و قدردانی از قاریان و فعالین قرآنی که در برنامه های ختم قرآن ماه مبارک رمضان حوزه علمیه خواهران همیاری و همکاری داشته اند.
مراسم تجلیل و قدردانی از قاریان و فعالین قرآنی که در برنامه های ختم قرآن ماه مبارک رمضان حوزه علمیه خواهران همیاری و همکاری داشته اند.

 

Sabz Map