- کد خبر: 14899017 تاریخ ایجاد: 11:56
میز خدمت
دیداربی واسطه مردم بارئیس وکارشناسان اداره تأمین اجتماعی درساعت12:30قبل ازنمازجمعه22تیر97لنگرود
تصویر خبر
به دنبال پیشنهاد حجةالاسلام سیدجوادسلیمانی «امام جمعه لنگرود» و استقبال ادارات شهرستان، به سیاق هر هفته یکی از ادارات جهت پاسخگویی به سؤالات و رسیدگی به مشکلات مراجعین در میعادگاه جمعه لنگرود حضور می یابند. این هفته رئیس و کارشناسان محترم اداره تأمین اجتماعی لنگرود از ساعت 12:30 با استقرار در جایگاه میز خدمت میعادگاه جمعه از مراجعین محترم استقبال می نمایند.

 

Sabz Map