- کد خبر: 14907249 تاریخ ایجاد: 11:41
جلسه مشترک ستادنمازجمعه وهیات امنا مسجد جهت برنامه ریزی شهادت امام صادق(ع)
جلسه مشترک ستادنمازجمعه وهیات امنا مسجد جهت برنامه ریزی شهادت امام صادق(ع)
تصویر خبر
جلسه مشترک ستادنمازجمعه وهیات امنا مسجد جهت برنامه ریزی شهادت امام صادق(ع)

 

Sabz Map