- کد خبر: 14913386 تاریخ ایجاد: 03:37
جلسه بررسی مشکلات عشایر غیوربا حضور روسای محترم ادارات امور عشایری ،جهاد و منابع طبیعی در دفتر امام جمعه محترم امروز 13تیرماه1397برگزارگردید.
تصویر خبر
جلسه بررسی مشکلات عشایر غیوربا حضور روسای محترم ادارات امور عشایری ،جهاد و منابع طبیعی در دفتر امام جمعه محترم امروز 13تیرماه1397برگزارگردید.

 

Sabz Map