- کد خبر: 14913292 تاریخ ایجاد: 03:35
جلسه اعضای ستادنمازجمعه بررسی نقاط قوت وضعف نمازجمعه 15تیرماه 1397
تصویر خبر
جلسه اعضای ستادنمازجمعه بررسی نقاط قوت وضعف نمازجمعه 15تیرماه 1397

 

Sabz Map