تاريخ روز

چهارشنبه 1398/2/4 - 25 : 22
  • جمعه 30 فروردین 1398 خلاصه خطبه های نماز جمعه تویسرکان توسط حجت الاسلام موحدی

  • جمعه 23 فروردین 1398 خلاصه خطبه های نماز جمعه تویسرکان توسط حجت الاسلام موحدی

  • جمعه 23 فروردین 1398 من یک سپاهی ام

  • جمعه 16 فروردین 1398 خلاصه خطبه های نماز جمعه تویسرکان توسط حجت الاسلام رضیئی

علیرضابیاتی
علیرضابیاتی
مسئول ستاد

محمد حسین نورمحمدی
محمد حسین نورمحمدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
صدر الله ظاهری
صدر الله ظاهری
معاونت اداری و پشتیبانی
عفت گودرزی
عفت گودرزی
معاونت خواهران