تاريخ روز

يکشنبه 1396/11/29 - 38 : 13
  • مجلس گرامیداشت

  • فضای مجازی

  • مدافعان حرم

  • گفتمان دینی

ولی رمضانی
ولی رمضانی
مسئول ستاد

فاطمه عبداللهی
فاطمه عبداللهی
معاونت خواهران
منوچهر کلانتری
منوچهر کلانتری
معاونت اداری و پشتیبانی
علی اسدی
علی اسدی
معاونت سیاسی - اجتماعی