تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 55 : 8
  • حضورحجه الاسلام سیاح

  • برگزاری نماز جمعه

  • مکان نماز جمعه

  • جلسه

مهدی ایزدی یزدان آبادی
مهدی ایزدی یزدان آبادی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علیرضا فتحی طرقبه
علیرضا فتحی طرقبه
مسئول امور جوانان
طاهره احیاء طرقبه
طاهره احیاء طرقبه
معاونت خواهران