تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 51 : 8
  • برگزاری محفل جزء خوانی قرآن کریم

  • نماز جمعه

  • نماز جمعه

  • نماز جمعه

علیرضا اثناعشری
علیرضا اثناعشری
مسئول ستاد

مجتبی حیاتی
مجتبی حیاتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
غلامرضا ضیایی نصرآبادی
غلامرضا ضیایی نصرآبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
سید اسماعیل اسحاقی
سید اسماعیل اسحاقی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
قاسم دهقانی
قاسم دهقانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
معصومه محمودی
معصومه محمودی
معاونت خواهران