تاريخ روز

يکشنبه 1397/7/1 - 54 : 11
  • نماز عبادی سیاسی جمعه

  • فعالیت های ستاد نماز جمعه

  • فعالیت های ستاد نماز جمعه

  • فعالیت های ستاد نماز جمعه

علیرضا اثناعشری
علیرضا اثناعشری
مسئول ستاد

مجتبی حیاتی
مجتبی حیاتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
غلامرضا ضیایی نصرآبادی
غلامرضا ضیایی نصرآبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
سید اسماعیل اسحاقی
سید اسماعیل اسحاقی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
قاسم دهقانی
قاسم دهقانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
معصومه محمودی
معصومه محمودی
معاونت خواهران