تاريخ روز

چهارشنبه 1396/9/22 - 1 : 6
  • افتتاح مهدآدینه شهرتیتکانلو

  • دیداررئیس اداره اوقاف باامام جمعه تیتکانلو

  • سخنرانی آقای علیپوررئیس اداره اوقاف درنمازجمعه تیتکانلو

  • گفتمان دینی دردبیرستان امام علی فاروج باحضورامام جمعه تیتکانلو

حسین اسماعیلیان
حسین اسماعیلیان
مسئول ستاد

جواد خوزان
جواد خوزان
مسئول امور جوانان
محسن مجردی
محسن مجردی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین جاهدخواجه
حسین جاهدخواجه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی