تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 26 : 22
  • حضورامام جمعه تیتکانلودرجلسه هم اندیشی طرح صالحین ناحیه بسیج شهرستان فاروج

  • بازدیدامام جمعه تیتکانلوازطرح ساماندهی صحن امام زاده اسماعیل(ع)

  • بازدیدامام جمعه تیتکانلوازطرح ساماندهی صحن امام زاده اسماعیل(ع)

  • جلسه هیات مدیریه صندوق توسعه کشاورزی شهرستان فاروج باحضورامام جمعه تیتکانلو

حسین اسماعیلیان
حسین اسماعیلیان
مسئول ستاد

جواد خوزان
جواد خوزان
مسئول امور جوانان
محسن مجردی
محسن مجردی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین جاهدخواجه
حسین جاهدخواجه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی