تاريخ روز

پنج شنبه 1398/12/8 - 36 : 3
  • زیارت اربعین خاری در چشم دشمنان است

  • علی رغم گلایه از برخی امور داخلی، در برابر دشمن تسلیم نخواهیم شد

  • مسجد بهترین مکان انسان سازی است/ کلید حل مشکلات کشور رونق تولید است

  • جوانان برای ازدواج دین داری را ملاک خود قرار دهند/ روحانیت خود را از مسائل جاری کشور کنار نکشد