تاريخ روز

يکشنبه 1397/3/6 - 54 : 16
  • برنامه جز خوانی

  • همایش پیوند نوجوانان با نماز

  • جشن روزجوان

  • جشن نیمه شعبان

سید شهاب الدین احمدی
سید شهاب الدین احمدی
مسئول ستاد

حمید یزدانی
حمید یزدانی
مسئول امور جوانان
اسماعیل طاهری
اسماعیل طاهری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
لیلا اسماعیل زاده
لیلا اسماعیل زاده
معاونت خواهران
مصطفی محمدزاده
مصطفی محمدزاده
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حمید یزدانی
حمید یزدانی
معاونت سیاسی - اجتماعی