تاريخ روز

چهارشنبه 1396/12/2 - 41 : 13
  • اهدا جوایز

  • جلسه

  • جشن انقلاب

  • راهپیمایی 22 بهمن

سید شهاب الدین احمدی
سید شهاب الدین احمدی
مسئول ستاد

حمید یزدانی
حمید یزدانی
مسئول امور جوانان
اسماعیل طاهری
اسماعیل طاهری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
لیلا اسماعیل زاده
لیلا اسماعیل زاده
معاونت خواهران
مصطفی محمدزاده
مصطفی محمدزاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
حمید یزدانی
حمید یزدانی
معاونت سیاسی - اجتماعی