تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 48 : 19
  • خطبه ۱۳.۵

  • خطبه نماز جمعه سوسنگرد

  • خطبه نماز جمعه۹۶/۵/۲۷۰

  • خطبه نماز جمعه ۹۶/۵/۲۰

علی عبیات
علی عبیات
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سکینه مرمضی
سکینه مرمضی
معاونت خواهران
حسین جلالی
حسین جلالی
معاونت سیاسی - اجتماعی
صادق فریسات
صادق فریسات
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فرید حمادی
فرید حمادی
مسئول امور جوانان