تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 20 : 3
  • صبحگاه مشترک نیروانتظامی

  • تقدیراز کوهنوردان خوشابی درنمازجمعه

  • بازدیدازترمینال پسته طاهری درشهرک صنعتی خوشاب

  • دیدارفرماندهی وپرسنل نیروانتظامی با امام جمعه محترم حجت الاسلام والمسلمین دهقانی به مناسبت هفته نیرو انتظامی

رحمت الله نظافت
رحمت الله نظافت
مسئول ستاد

رمضانعلی چوپانی
رمضانعلی چوپانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد علی علیمی
محمد علی علیمی
معاونت اداری و پشتیبانی
سید سعید حسینی
سید سعید حسینی
معاونت فرهنگی و تبلیغی