تاريخ روز

جمعه 1398/1/2 - 39 : 12
  • تظاهرات 22 بهمن 97

  • اهدای مدال به ورزشکاران کیک بوکسین

  • نمازجمعه شهرستان خوشاب

  • عیادت از مسئول زکات کمیته امدادامام خمینی(ه) خوشاب

رحمت الله نظافت
رحمت الله نظافت
مسئول ستاد

رمضانعلی چوپانی
رمضانعلی چوپانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد علی علیمی
محمد علی علیمی
معاونت اداری و پشتیبانی
سید سعید حسینی
سید سعید حسینی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
علی رباط جزی
علی رباط جزی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
زکیه موسوی
زکیه موسوی
معاونت خواهران
علی اکبر حیدری
علی اکبر حیدری
مسئول امور جوانان