تاريخ روز

سه شنبه 1398/4/25 - 36 : 10
  • سال ۹۷ مبارک

  • لیلة الرغایب

  • پیام رهبری

  • سال ۹۷، حمایت از کالای ایرانی

نادر قنج علی
نادر قنج علی
مسئول ستاد

رقیه ترابی
رقیه ترابی
معاونت خواهران
محمد علی پیرایش
محمد علی پیرایش
مسئول امور جوانان
سیدعلی میرزایی
سیدعلی میرزایی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسینقلی عزیزی
حسینقلی عزیزی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی محمودی
علی محمودی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید احمد حسینی
سید احمد حسینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی