تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 11 : 8
  • نگاهی به نحوه شهادت امام صادق (علیه السلام)

  • همایش صیانت از حریم خانواده و حجاب در چالدران

  • رزمایش الی بیت المقدس نشانگر اقتدار و عظمت ایران اسلامی است

  • امروزه دشمنان اسلام سعی دارند با ترویج فرهنگ غربی روحیه امید و شادابی و تقوی را در بین جوانان از بین ببرد

حسین ابراهیمی
حسین ابراهیمی
مسئول ستاد

موسی کریمی
موسی کریمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی ولی زاده
علی ولی زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
ولی حسین زاده
ولی حسین زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
قلی رسولی نژاد
قلی رسولی نژاد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی