تاريخ روز

جمعه 1397/1/31 - 57 : 23
  • نماز عيد قربان

  • خطبه هاي نماز جمعه مورخ ١٣ مرداد ٩٦

  • خطبه هاي نماز مورخ١٣ مرداد ٩٦

  • خطبه هاي نماز جمعه مورخ ٦مرداد ٩٦

سید حسن یادغیبی
سید حسن یادغیبی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی