تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 23 : 22
  • خطبه های نماز جمعه شوقان 21 مهر 96

  • دیدار فرماندهان پاسگاههای انتظامی شهر وروستا با امام جمعه شوقان

  • جشن قرآن اموزی با حضور امام جمعه شوقان

  • دیدار امام جمعه وفرماندار راز وجرگلان با امام جمعه شوقان

سیدعلی قدیمی
سیدعلی قدیمی
مسئول ستاد

زهره مجرد
زهره مجرد
معاونت خواهران
حجت الله شرافتی
حجت الله شرافتی
معاونت اداری و پشتیبانی