تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 30 : 2
  • اهداء جوائز بعد از خطبه های نماز جمعه

  • امام جمعه شوقان در مراسم غبار روبی گلزار شهداء

  • سخنرانی امام جمعه بر گلزار شهداء

  • راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور امام جمعه محبوب شهر شوقان

سیدعلی قدیمی
سیدعلی قدیمی
مسئول ستاد

زهره مجرد
زهره مجرد
معاونت خواهران
حجت الله شرافتی
حجت الله شرافتی
معاونت اداری و پشتیبانی