تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 26 : 14
  • تغییر محل برگزاری نماز جمعه شوقان

  • راهپیمایی مردم شهر وبخش شوقان در محکومیت رژیم غاصب صهیونیست

  • خطبه های نماز جمعه شوقان

  • دیداربا امام جمعه

سیدعلی قدیمی
سیدعلی قدیمی
مسئول ستاد

زهره مجرد
زهره مجرد
معاونت خواهران
حجت الله شرافتی
حجت الله شرافتی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن مقدسی
حسن مقدسی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مصطفی بای
مصطفی بای
معاونت فرهنگی و تبلیغی