تاريخ روز

شنبه 1395/12/7 - 37 : 21
  • سحنرانی استاد دکتر احمد محمد از افریقا که وهابی بوده ودرحال حاضر شیعه شده. وتمام خانواده اش شیعه جعفری شده اند باحضور امام جمعه بخش شعیبیه وفرمانده بسیج منطقه شعیبیه

  • جلسه کارگروه آموزش و پژوهش با حضور امام جمعه محترم بخش شعیبیه

  • جلسه هماهنگی مراسم ۲۲ بهمن با حضور مسئولین بخش و شهرستان شوشتر

  • جشن بزرگ دهه فجر در روستای شیخ حسین