تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 34 : 4
  • اعزام بزرگان و عشایر عرب بخش شعیبیه به شهر مقدس قم

  • اعزام بزرگان و عشایر عرب بخش شعیبیه به شهر مقدس قم

  • اعزام نخبگان بخش شعیبیه به شهر مقدس قم

  • مراسم تقدیر از ستاد شعیبیه به عنوان ستاد برتر استان خوزستان در مشهد مقدس