تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 28 : 4
  • مراسم تقدیر از ستاد شعیبیه به عنوان ستاد برتر استان خوزستان در مشهد مقدس

  • تشیع نمادین جنازه حضرت فاطمه که حدود ۱۰ کیلومتر بصورت پیاده روی وسینه زنی برگزار شد

  • سحنرانی استاد دکتر احمد محمد از افریقا که وهابی بوده ودرحال حاضر شیعه شده. وتمام خانواده اش شیعه جعفری شده اند باحضور امام جمعه بخش شعیبیه وفرمانده بسیج منطقه شعیبیه

  • جلسه کارگروه آموزش و پژوهش با حضور امام جمعه محترم بخش شعیبیه