تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 48 : 2
  • دیدار مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد وجمعی از همکاران

  • حضور وسخنرانی امام جمعه در همایش یاوران وقف

  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه

  • دیدار مسولین و فرمانده هان پایگاه های بسیج با امام جمعه

قربانعلی رحمتی
قربانعلی رحمتی
مسئول ستاد

عبدالرضا نورانی مقدم
عبدالرضا نورانی مقدم
معاونت اداری و پشتیبانی
منصوره نورانی
منصوره نورانی
معاونت خواهران