تاريخ روز

شنبه 1397/1/4 - 30 : 2
  • حضور وبازدید امام جمعه بندر چارک ازمحل مرزی دریابانی با دریابانان بخش

  • برگزاری جلسه شورای اداری نوروزی وخدمات به مهمانان نوروزی باحضور امام جمعه شهربندرچارک

  • تقدیروتشکر امام جمعه محترم از ریاست محترم راه وترابری واداره بهزیستی واداره برق شهربندرچارک

  • دیدار امام جمعه محترم شهربندر چارک با برادران اهل سنت