تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 7 : 23
  • حضور اعضاء پایگاه بسیج خواهران حضرت سمیه در دفتر امام جمعه

  • دیدار ریاست و پرسنل دادگستری ششتمد با امام جمعه

  • جلسه کمیته فرهنگی ستاد نماز جمعه ششتمد

  • راهمپیمایی روز قدس در شهر ششتمد

ابراهیم ابراهیم نژاد
ابراهیم ابراهیم نژاد
معاونت سیاسی - اجتماعی
عباس زارع
عباس زارع
مسئول امور جوانان
حسن پور علی
حسن پور علی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد رضا غریبی
محمد رضا غریبی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
هاجرمحمودی
هاجرمحمودی
معاونت خواهران