تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 38 : 4
  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵

  • بازدید امام جمعه شهرامام(ره)از روند ساخت نمایشگاه حضرت زهرا(س)

  • خطبه نمازجمعه ۲۹ بهمن ماه

رضا احسانی
رضا احسانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نسیم افرازاده
نسیم افرازاده
معاونت خواهران