تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 20 : 19
  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷

  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷

  • قرارگاه های فرهنگی مساجد ابتدا باید به تربیت فرهنگی متولیان خود بپردازند

عبدعلی نوری صفری
عبدعلی نوری صفری
مسئول ستاد

رضا احسانی
رضا احسانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نسیم افرازاده
نسیم افرازاده
معاونت خواهران