تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 54 : 19
  • قرارگاه های فرهنگی مساجد ابتدا باید به تربیت فرهنگی متولیان خود بپردازند

  • قرارگاه های فرهنگی مساجد ابتدا باید به تربیت فرهنگی متولیان خود بپردازند

  • برگزاری دوازدهمین نشست شورای معاونین آموزش و پرورش دزفول

  • خطبه های نمازجمعه 20 مرداد 96

حکیم دیلمی
حکیم دیلمی
مسئول ستاد

رضا احسانی
رضا احسانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نسیم افرازاده
نسیم افرازاده
معاونت خواهران