تاريخ روز

چهارشنبه 1400/2/22 - 21 : 5
  • مراسم روز جهانی قدس در شاهین شهر

  • مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان

  • مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

  • وبینار مرکز هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاه پیام نور استان اصفهان

مهدی خطاط ساز
مهدی خطاط ساز
مسئول ستاد

شهناز طهماسبی
شهناز طهماسبی
معاونت خواهران
مجتبی اوجی
مجتبی اوجی
مسئول امور جوانان
حسن رضائیان
حسن رضائیان
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد رحمانیان
محمد رحمانیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین صفری
حسین صفری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید رضا حاجی زاده
سید رضا حاجی زاده
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی