تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 42 : 4
  • همایش بزرگداشت روز ‘امور تربیتی و تربیت اسلامی’ در سپیدان برگزار شد

  • امام جمعه سپیدان: نباید به آموزش و پرورش نگاه سیاسی و سطحی کرد

  • امام جمعه سپیدان: فرهنگ سازی و حفظ و حراست از طبیعت مختص یک هفته در سال نیست

  • مدیر کل بهزیستی استان فارس به همراه امام جمعه سپیدان از مرکز توانبخشی اکرام شهرستان سپیدان بازدید نمودند.

روح الله رستمی قرقانی
روح الله رستمی قرقانی
مسئول ستاد

میثم توسلی اردکانی
میثم توسلی اردکانی
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا توسلی اردکانی
زهرا توسلی اردکانی
معاونت خواهران
عظیم تجلی اردکانی
عظیم تجلی اردکانی
معاونت سیاسی - اجتماعی