تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 24 : 19
  • برگزاری همایش نقش نماز در زندگی زوجین جوان

  • طرح سپاس از علمداران حماسه در سپیدان برگزار شد

  • هنگامی که ناکارآمدی و سوء مدیریت عده ای رو می شود به سپاه حمله می کنند

  • دیدار رئیس شبکه بهداشت و پرسنل این اداره با امام جمعه بمناسبت هفته سلامت

روح الله رستمی قرقانی
روح الله رستمی قرقانی
مسئول ستاد

میثم توسلی اردکانی
میثم توسلی اردکانی
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا توسلی اردکانی
زهرا توسلی اردکانی
معاونت خواهران
سجاد قیصری اردکانی
سجاد قیصری اردکانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جعفر امینی
جعفر امینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سجاد بنداره
سجاد بنداره
معاونت فرهنگی و تیلبغی