تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 28 : 12
  • دیدار امام جمعه سپیدان با برخی از دانش آموزان آدینه بمناسبت دهه آدینه

  • دیدار امام جمعه سپیدان با ائمه جمعه موقت بمناسبت دهه آدینه

  • بازدید امام جمعه سپیدان از کارخانه اخشان

  • بازدید امام جمعه سپیدان از کارخانه پلیمر پارس

روح الله رستمی قرقانی
روح الله رستمی قرقانی
مسئول ستاد

میثم توسلی اردکانی
میثم توسلی اردکانی
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا توسلی اردکانی
زهرا توسلی اردکانی
معاونت خواهران
عظیم تجلی اردکانی
عظیم تجلی اردکانی
معاونت سیاسی - اجتماعی