تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 27 : 19
  • جلسه هماهنگی ایام محرم

  • جشن ولادت امام هادی (ع)

  • مدح مولی علی (ع)درنمازجمعه

  • برپایی جشن عید غدیر

ستار اخباری
ستار اخباری
مسئول ستاد

مسلم نقدی
مسلم نقدی
معاونت اداری و پشتیبانی
خداکرم صالحی
خداکرم صالحی
مسئول امور جوانان
سید یوسف هاشمی
سید یوسف هاشمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسن صالحی
حسن صالحی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمود حاتمی
محمود حاتمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
شهین جمشیدی
شهین جمشیدی
معاونت خواهران