تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 34 : 17
  • نماز جمعه روز جهانی قدس شهر سده

  • راهپیمایی روز جهانی قدس

  • نماز 21 رمضان المیارک سده

  • نمازجمعه 12خردادسده

دانیال امیری
دانیال امیری
مسئول ستاد