تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 16 : 12
  • نماز جمعه 27 مردادماه سده

  • نماز جمعه بیستم مرداد ماه سده

  • اهدای جوایز به مناسبت 5 مردادماه در سده

  • نماز جغه سالروز میلاد امام رضا (ع)

دانیال امیری
دانیال امیری
مسئول ستاد