محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 362.
از 19
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 25277457 خطبه دوم نماز جمعه نهاوند(13 تیر ماه 1399) چندرسانه ای 1399/4/17 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 25277390 خطبه اول نماز جمعه نهاوند( 13تیرماه 1399) چندرسانه ای 1399/4/17 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 25152921 بیانات امام جمعه محترم نهاوند 30 خرداد 1399 چندرسانه ای 1399/3/31 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 25152640 بیانات امام جمعه محترم نهاوند 30 خرداد 1399 چندرسانه ای 1399/3/31 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 25077348 بیانات امام جمعه محترم نهاوند؛16 خرداد 1399 چندرسانه ای 1399/3/20 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 25058430 بیانات امام جمعه محترم نهاوند؛9 خرداد 1399 چندرسانه ای 1399/3/18 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 25058394 بیانات امام جمعه محترم نهاوند؛2 خرداد 1399 چندرسانه ای 1399/3/18 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24964919 بیانات امام جمعه محترم نهاوند 19 اردیبهشت 99 چندرسانه ای 1399/2/24 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24964827 بیانات امام جمعه محترم نهاوند 19 اردیبهشت 99 چندرسانه ای 1399/2/24 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24595534 بیانات امام جمعه محترم نهاوند جمعه1 فروردین 1399( انتشار در فضای مجازی) چندرسانه ای 1399/1/5 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24595473 بیانات امام جمعه محترم نهاوند جمعه1 فروردین 1399( انتشار در فضای مجازی) چندرسانه ای 1399/1/5 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24561718 امام جمعه محترم نهاوند: در خانه بمانیم برای مبارزه با کرونا چندرسانه ای 1399/1/1 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24561682 امام جمعه محترم نهاوند: شرط رسیدن به شفاعت اهل بیت (ع) رعایت ادب و حفظ حرمت ایشان است. چندرسانه ای 1399/1/1 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24561563 بیانات امام جمعه محترم نهاوند در ایام تعطیلی نماز جمعه(23 اسفند 98) چندرسانه ای 1399/1/1 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24479136 امام جمعه محترم نهاوند: مهتمرین مطلب در دعای هفتم صحیفه سجادیه چیست؟ راه جذب رحمت الهی چندرسانه ای 1398/12/20 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24479011 امام جمعه محترم نهاوند: ◀️در ایام تعطیلی اعتکاف چه اعمالی مستحب است؟ ◀️هزینه های اعتکاف و مراسم ترحیم کجا مصرف شود بهتر است؟ چندرسانه ای 1398/12/20 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 24478942 بیانات امام جمعه محترم نهاوند در ایام تعطیلی نماز جمعه(16 اسفند 98) چندرسانه ای 1398/12/20 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 23377936 خطبه دوم نماز جمعه نهاوند(29 آذر 98) چندرسانه ای 1398/10/11 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 23345354 خطبه اول نماز جمعه نهاوند(29 آذر 98) چندرسانه ای 1398/10/9 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
شناسه: 23345222 خطبه اول نماز جمعه نهاوند( 15 آذر 98) چندرسانه ای 1398/10/9 همدان - ستاد نماز جمعه نهاوند
نتيجه نمايش 1 - 20 از 362.
از 19

Sabz Map