محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 267.
از 14
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 19741094 صوت خطبه اول نمازجمعه بیست و چهارم اسفند ماه 97 چندرسانه ای 1397/12/25 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19740854 صوت خطبه دوم نمازجمعه بیست و دوم اسفند ماه97 چندرسانه ای 1397/12/25 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19737228 خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته 24اسفندماه ماه1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی امام جمعه محترم شهرمان چندرسانه ای 1397/12/25 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
شناسه: 19737094 خطبه اول نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته 24اسفندماه ماه1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی امام جمعه محترم شهرمان چندرسانه ای 1397/12/25 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
شناسه: 19697546 خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته 17اسفندماه ماه1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی امام جمعه محترم شهرمان چندرسانه ای 1397/12/21 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
شناسه: 19697468 خطبه اول نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته 17اسفندماه ماه1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی امام جمعه محترم شهرمان چندرسانه ای 1397/12/21 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
شناسه: 19681929 سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه سبزوار هفدهم اسفند 97 : جناب آقای داورزنی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سبزوار موضوع: عیدی برای همه (جشن نیکوکاری) چندرسانه ای 1397/12/20 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه سبزوار
شناسه: 19668482 صوت خطبه اول نمازجمعه هفدهم اسفند ماه 1397 چندرسانه ای 1397/12/18 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19668348 صوت خطبه دوم نمازجمعه هفدهم اسفند ماه 1397 چندرسانه ای 1397/12/18 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19592427 خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته 10اسفندماه ماه1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی امام جمعه محترم شهرمان چندرسانه ای 1397/12/13 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
شناسه: 19592363 خطبه اول نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته 10اسفندماه ماه1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی امام جمعه محترم شهرمان چندرسانه ای 1397/12/13 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
شناسه: 19496753 خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته سوم اسفندماه ماه1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی امام جمعه محترم شهرمان ✅روابط عمومی وتبلیغات ستادنماز جمعه قوچان چندرسانه ای 1397/12/5 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
شناسه: 19496685 خطبه اول نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته سوم اسفندماه ماه1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی امام جمعه محترم شهرمان ✅روابط عمومی وتبلیغات ستادنماز جمعه قوچان چندرسانه ای 1397/12/5 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
شناسه: 19383384 صوت خطبه اول نمازجمعه بیست و ششم بهمن ماه97 چندرسانه ای 1397/11/27 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19383289 صوت خطبه دوم نمازجمعه بیست و ششم بهمن ماه 97 چندرسانه ای 1397/11/27 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19383223 صوت خطبه دوم نمازجمعه بیست و ششم بهمن ماه 97 چندرسانه ای 1397/11/27 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19383226 صوت خطبه دوم نمازجمعه بیست و ششم بهمن ماه 97 چندرسانه ای 1397/11/27 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19383267 صوت خطبه دوم نمازجمعه بیست و ششم بهمن ماه 97 چندرسانه ای 1397/11/27 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19383201 صوت خطبه دوم نمازجمعه بیست و ششم بهمن ماه 97 چندرسانه ای 1397/11/27 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه دولت آباد زاوه
شناسه: 19382107 خطبه دوم نمازجمعه 26بهمن 1397به امامت حجت الاسلام وطن خواه امام جمعه موقت ومحترم قوچان چندرسانه ای 1397/11/27 خراسان رضوی - ستاد نماز جمعه قوچان
نتيجه نمايش 1 - 20 از 267.
از 14

Sabz Map