محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 133.
از 7
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 28813016 پیام آدینه امام جمعه محترم پردیسان مورخ 1400/5/29 چندرسانه ای 1400/5/31 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 28459084 پیام آدینه امام جمعه محترم پردیسان مورخ 18/4/1400 چندرسانه ای 1400/5/18 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 28348420 خطبه های نمازجمعه این هفته پردیسان مورخ 4/4/1400 چندرسانه ای 1400/5/18 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 28276628 خطبه آدینه امام جمعه محترم پردیسان مورخ 21/3/1400 چندرسانه ای 1400/3/25 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 28250468 سخنرانی آدینه امام جمعه محترم پردیسان مورخ 14/3/1400 چندرسانه ای 1400/3/17 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 28189747 پیام ادینه مورخ 31/2/1400 چندرسانه ای 1400/3/3 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 27672897 چندرسانه ای صوت خطبه 280 مورخ 1399/11/24 چندرسانه ای 1399/11/26 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 27559710 صوت خطبه 278 مورخ 1399/11/10 چندرسانه ای 1399/11/11 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 27501295 صوت خطبه 277 مورخ 1399/11/3 چندرسانه ای 1399/11/5 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 27476449 صوت خطبه 276 مورخ 1399/10/26 چندرسانه ای 1399/11/4 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 27228265 مثل مادر چندرسانه ای 1399/10/1 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 27130113 پیام تسلیت به دانشجویان افغانستان چندرسانه ای 1399/9/3 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 27130022 پیام تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله جعفری چندرسانه ای 1399/9/3 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 25561490 گزارش: رزمایش مواسات چندرسانه ای 1399/5/19 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 25561445 گزارش: پویش نذر سلامت چندرسانه ای 1399/5/19 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 25561413 گزارش: توزیع هدایای عیدانه رهبری چندرسانه ای 1399/5/19 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 20871972 صوت خطبه 231 مورخ 1398/3/3 چندرسانه ای 1398/3/4 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 20775180 صوت خطبه 230 مورخ 1398/2/27 چندرسانه ای 1398/3/1 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 20775106 صوت خطبه 229 مورخ 1398/2/20 چندرسانه ای 1398/3/1 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
شناسه: 20775070 صوت خطبه 228 مورخ 1398/2/13 چندرسانه ای 1398/3/1 قم - ستاد نماز جمعه پرديسان
نتيجه نمايش 1 - 20 از 133.
از 7

Sabz Map