محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 129.
از 7
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 14438157 سیزدهمین (جلسه شبی با قرآن در محله ) با حضور قاری حسین رفیعی و صادق حیدری با سخنرانی حاج آقا احمدی و اجرا مسابقه توسط حاج آقا خدابخشی در پارک صاحب الزمان سورشجان برگزار شد خبر استان ها 1397/3/24 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14426289 دوازدهمین (جلسه شبی با قرآن در محله) با حضور قاری مهدی صادقی و صادق حیدری و سخنرانی حاج آقای احمدی و اجرای مسابقه توسط حاج آقای خدابخشی در محل پارک صاحب الزمان سورشجان برگزار گردید خبر استان ها 1397/3/24 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14404515 یازدهمین جلسه( شبی با قرآن در محله) با حضور قاری محسن مولوی و ابراهیم نوروزی و سخنرانی حاج آقا احمدی و اجرای مسابقه توسط آقای خدابخشی در خیابان سوروش برگزار شد خبر استان ها 1397/3/22 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14404456 جلسه هماهنگی پیرامون برگزاری نماز عید سعید فطر با حضور مسئولین شهر برگزار شد خبر استان ها 1397/3/22 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14375346 دهمین جلسه شبی با قرآن در محله با حضور قاری جابر علیمحمدی و سخنرانی حاج آقا ابراهیم عینی و برگزاری مسابقه توسط آقای خدابخشی روبروی منزل شهید منا مرحوم عزیزی برگزار شد خبر استان ها 1397/3/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14344890 نهمین جلسه( شبی با قران در محله) با حضور قاری علی اسماعیلی در خیابان سعدی برگزار شد خبر استان ها 1397/3/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14344709 هشتمین جلسه (شبی باقرآن در محله )در خیابان امام رضا (ع) با حضور قاری محمد حسن اسماعیلی خبر استان ها 1397/3/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14344213 هفتمین جلسه (شبی با قرآن در محله ) با حضور قاری محمد حسن صالحی در خیابان شهداء برگزار شد خبر استان ها 1397/3/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14343903 پنجمین جلسه (شبی با قرآن در محله) در خیابان شهید استکی با حضور قاری رضا فتاحی برگزار شد خبر استان ها 1397/3/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14343581 چهارمین جلسه (شبی با قرآن در محله) واقع در کوچه ملاصدرا با حضور قاری مولوی برگزار شد خبر استان ها 1397/3/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14343175 سومین جلسه (شبی با قرآن در محله ) با حضور قاری جابر علیمحمدی و سخنرانی آقای باقری در خیابان معلم برگزار شد خبر استان ها 1397/3/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14205096 دومین شب شبی با قرآن با حضور قاریان ممتاز استانی در خیابان شهید بهشتی با حضور ساکنین آن برگزار شد خبر استان ها 1397/3/12 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14204969 ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام و 15 خرداد با حضور مسئولین بخش تشکیل شد خبر استان ها 1397/3/12 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14204667 برگزاری( شبی با قرآن در محله)به مدت 16 شب در کوچه های سورشجان بعد از افطار خبر استان ها 1397/3/12 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14057187 به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر قبور مطهر شهدای شهر سورشجان و هارونی گلباران و عطرافشانی شد خبر استان ها 1397/3/5 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14056975 به مناسبت سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر جلسه ای با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین بخش همراه با افطاری برگزار شد خبر استان ها 1397/3/5 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 13990414 حضور در مدرسه ابتدایی دخترانه سورشجان خبر استان ها 1397/3/2 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 13989955 حضور در بین دانش آموزانی که داخل کوچه فوتبال بازی می کردند خبر استان ها 1397/3/2 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 13989346 حضور در مدرسه ابتدایی دخترانه سورشجان خبر استان ها 1397/3/2 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 13989137 حضور در بین دانش آموزان رزمی کار سورشجان خبر استان ها 1397/3/2 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
نتيجه نمايش 1 - 20 از 129.
از 7

Sabz Map