تاريخ روز

چهارشنبه 1399/1/13 - 34 : 23
  • عقلانیت اقتضا می‌کند که کشور را از روزهای بحرانی نجات دهیم و باید عالمانه تصمیم گرفت و از تصمیم احساسی پرهیز کرد

  • بازدید امام جمعه ساوه از قرارگاه مردمی مبارزه با کرونا

  • حضور و بازدید میدانی امام جمعه ساوه

  • بازدید امام جمعه ساوه از خانواده های نیازمندان حاشیه شهر

عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول ستاد

مهدی کارکن
مهدی کارکن
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید نصرت اله موسوی
سید نصرت اله موسوی
معاونت اداری و پشتیبانی
عباسعلی حسنی زاده
عباسعلی حسنی زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
محبوبه طالب حسینی
محبوبه طالب حسینی
معاونت خواهران
حجت ا... کارکن
حجت ا... کارکن
مسئول امور جوانان
ابوالفضل معصومی
ابوالفضل معصومی
معاونت فرهنگی و تبلیغی