تاريخ روز

دوشنبه 1399/6/31 - 15 : 5
  • گشایش اقتصادی را به نتیجه انتخابات آمریکا گره زدن خطای راهبردی است

  • دیدار رئیس اداره راهنمایی و رانندگی با امام جمعه ساوه

  • دیدار سرپرست اداره آب و فاضلاب شهری با امام جمعه ساوه

  • جلسه معارفه اعضای شورای هماهنگی امور خیریه اداره اوقاف و امور خیریه ساوه

عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول ستاد

مهدی کارکن
مهدی کارکن
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید نصرت اله موسوی
سید نصرت اله موسوی
معاونت اداری و پشتیبانی
عباسعلی حسنی زاده
عباسعلی حسنی زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
محبوبه طالب حسینی
محبوبه طالب حسینی
معاونت خواهران
حجت ا... کارکن
حجت ا... کارکن
مسئول امور جوانان
ابوالفضل معصومی
ابوالفضل معصومی
معاونت فرهنگی و تبلیغی