تاريخ روز

شنبه 1396/5/28 - 31 : 22
  • دیدار با رئیس شبکه بهداشت

  • تجلیل از آزادگان

  • دیدار رئیس اداره مخابرات

  • حضور رئیس و معاونین دانشگاه آزاد

وحید ابراهیم زاده سروستانی
وحید ابراهیم زاده سروستانی
مسئول ستاد

مهدی رجبی سروستانی
مهدی رجبی سروستانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی