تاريخ روز

سه شنبه 1396/9/21 - 51 : 1
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی درعرصه فرهنگی واموزشی ناکام بوده است

  • جلسه ستادبرگزار شد

  • امام جمعه از محل احداث مصلی در سرفاریاب بازدید کرد

  • مسجدبین راهی امام حسین جوخانه سرفاریاب افتتاح شد

حسنعلی الباد
حسنعلی الباد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
یدالله دانشی
یدالله دانشی
مسئول امور جوانان
پروانه دیرباز
پروانه دیرباز
معاونت خواهران