تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 53 : 5
  • برگزاری جلسه ستاد نمازجمعه بخش ساردوئیه

  • سخنرانی نماینده ولی فقیه ومدیر کل محترم اداره اوقاف وامورخیریه استان کرمان حاج آقا تدینی

  • بازدید ازشبستان امامزاده سلطان سیداحمدع شهردر ب بهشت بخش ساردوئیه

  • استقبال ازکاروان زیر سایه خورشید درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه

غلامرضا شریف
غلامرضا شریف
مسئول ستاد

احمد بلندنظر
احمد بلندنظر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن شریفی
محسن شریفی
مسئول امور جوانان
اميدحمزه اي
اميدحمزه اي
معاونت اداری و پشتیبانی
معصومه حیدری
معصومه حیدری
معاونت خواهران
مجتبی مفبلی
مجتبی مفبلی
معاونت سیاسی - اجتماعی