تاريخ روز

پنج شنبه 1398/2/5 - 59 : 23
  • مژده به مردم عزیز بخش ساردوئیه

  • حضورروحانیت محترم شهرستان جیرفت درصحن حرم مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع

  • برگزاری جشن میلاد با سعادت حضرت علی اکبرع (روزجوان)

  • دیدار مسئولین بخش ساردوئیه با فرماندارجدید شهرستان جیرفت

غلامرضا شریف
غلامرضا شریف
مسئول ستاد

احمد بلندنظر
احمد بلندنظر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن شریفی
محسن شریفی
مسئول امور جوانان
اميدحمزه اي
اميدحمزه اي
معاونت اداری و پشتیبانی
معصومه حیدری
معصومه حیدری
معاونت خواهران
مجتبی مفبلی
مجتبی مفبلی
معاونت سیاسی - اجتماعی