تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 16 : 6
  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه سردشت

  • دیدار شهردار و وشورای شهر سردشت

  • ترویج نمازدر مدارس

  • غبارروبی شهدای سردشت