تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 23 : 19
  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه سردشت

  • دیدار شهردار و وشورای شهر سردشت

  • ترویج نمازدر مدارس

  • غبارروبی شهدای سردشت

علی ایسپره محمدی
علی ایسپره محمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی عیسی پره
علی عیسی پره
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی خسروی
علی خسروی
معاونت اداری و پشتیبانی