تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 8 : 23
  • به مناسبت ۲۶مردادساگردبازگشت غرورآفرین آزادگان به میهن اسلامی جمعی ازاین عزیزان باامام جمعه محترم شهرستان دیداروبه بیان خاطرات خود پرداختندودرپایان هم از آزادگان عزیزتقدیربه عمل آمد.

  • مراسم ورود کاروان نمادین حضرت امام رضا علیه‌السلام به سرخس روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سرخس

  • به مناسبت ۵مردادسالگرداولین نمازجمعه کشورازفعالین درهمکاری برگزاری این فریضه مهم در نمازجمعه امروز تقدیر به عمل آمد .

  • برگزاری جشنهای دهه کرامت دربوستان امام خمینی "ره" باهمکاری شهرداری, سپاه وقرارگاه فرهنگی نمازجمعه بمدت چهارشب

محمدرضا مرکزی
محمدرضا مرکزی
مسئول ستاد

صادق مهدي فر
صادق مهدي فر
مسئول امور جوانان
سید محمود سیدکابلی
سید محمود سیدکابلی
معاونت اداری و پشتیبانی
مجتبی ربانی
مجتبی ربانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احمد صفائی
احمد صفائی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سیده اکرم موسوی
سیده اکرم موسوی
معاونت خواهران