تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/30 - 31 : 12
  • شهرستان چگنی

  • شهرستان چگنی

  • شهرستان چگنی

  • شهرستان چگنی

عبدالله بهرامی
عبدالله بهرامی
مسئول ستاد

یاسر امیری
یاسر امیری
معاونت اداری و پشتیبانی
سید حسن موسوی فر
سید حسن موسوی فر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
اکبر طولابی
اکبر طولابی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محسن محمد زاده
محسن محمد زاده
مسئول امور جوانان