تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 17 : 16
  • شهرستان چگنی

  • شهرستان چگنی

  • شهرستان چگنی

  • شهرستان چگنی

عبدالله بهرامی
عبدالله بهرامی
مسئول ستاد

سید ایمان موسوی
سید ایمان موسوی
معاونت اداری و پشتیبانی
سید حسن موسوی فر
سید حسن موسوی فر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
اکبر طولابی
اکبر طولابی
معاونت فرهنگی و تیلبغی