تاريخ روز

جمعه 1397/1/31 - 50 : 23
  • خطبه های نمازجمعه بخش سنخواست توسط امام جمعه موقت حجت الاسلام والمسلمین گلی درمورخه1397/01/24ایرادگردید.

  • خطبه های نمازجمعه بخش سنخواست توسط امام جمعه موقت حجت الاسلام والمسلمین گلی درمورخه1396/12/18ایرادگردید.

  • نصب بانک جایزه ویژه موذنین ومکبرین نوجوان درمسجدجامع شهرسنخواست

  • خطبه های نمازجمعه بخش سنخواست توسط امام جمعه محترم حجت الاسلام والمسلمین سعیدی درمورخه1396/12/11ایرادگردید.

محمدحسین صادقی تنها
محمدحسین صادقی تنها
مسئول ستاد

حبیب الله رحیمی
حبیب الله رحیمی
مسئول امور جوانان