تاريخ روز

جمعه 1397/6/30 - 29 : 0
  • خطبه های نماز جمعه 16 شهریور 97 بخش سلفچگان

  • خطبه های نمازجمعه 2 شهریور 97 بخش سلفچگان

  • مراسم نکوداشت ائمه جمعه بخش سافچگان 97/05/26

  • خطبه های نماز جمعه 12 مرداد 97 بخش سلفچگان

روح اله بنی حسن
روح اله بنی حسن
مسئول ستاد

سکینه بنی حسن
سکینه بنی حسن
معاونت خواهران
مصطفی بنی حسن
مصطفی بنی حسن
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی