تاريخ روز

دوشنبه 1397/4/25 - 5 : 18
  • خطبه های نمازجمعه 1تیرماه 97 بخش سلفچگان

  • راهپیمایی باشکوه مردم بخش سلفچگان در روز جهانی قدس

  • خطبه های نمازجمعه 21اردیبهشت 97 بخش سلفچگان

  • خطبه های نمازجمعه 14اردیبهشت 97بخش سلفچگان

سکینه بنی حسن
سکینه بنی حسن
معاونت خواهران
مصطفی بنی حسن
مصطفی بنی حسن
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی