تاريخ روز

دوشنبه 1399/7/7 - 35 : 6
  • گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان سلامت

  • زیارت عاشورا در بسیج رستم آباد

  • بازدید از تپه باستانی کلورز

  • دیدار با خانواده شهید ابراهیم پور

خشنود اکبرپور گنجه
خشنود اکبرپور گنجه
مسئول ستاد

کامیاب اصلانی راجعونی
کامیاب اصلانی راجعونی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
ولی پور جانعلی
ولی پور جانعلی
مسئول امور جوانان
رقیه شکوری
رقیه شکوری
معاونت خواهران
علی پروانه
علی پروانه
معاونت اداری و پشتیبانی
سعید فریور
سعید فریور
معاونت فرهنگی و تبلیغی
صدیق مرادی
صدیق مرادی
معاونت سیاسی - اجتماعی