تاريخ روز

شنبه 1399/5/25 - 53 : 4
  • اجرای دومین مرحله از رزمایش مواسات و همدلی در رستم آباد

  • سخنرانی امام جمعه به مناسبت عیدالله الاکبر

  • دیدار تعدادی از روحانیون شهرستان و دو تن از اعضای شورای شهر رستم آباد با امام جمعه و مسئول ستاد به مناسبت عید غدیر

  • جلسه امام جمعه و مسئول ستاد با خواهران عضو ستاد

خشنود اکبرپور گنجه
خشنود اکبرپور گنجه
مسئول ستاد

کامیاب اصلانی راجعونی
کامیاب اصلانی راجعونی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
ولی پور جانعلی
ولی پور جانعلی
مسئول امور جوانان
رقیه شکوری
رقیه شکوری
معاونت خواهران
علی پروانه
علی پروانه
معاونت اداری و پشتیبانی
سعید فریور
سعید فریور
معاونت فرهنگی و تبلیغی
صدیق مرادی
صدیق مرادی
معاونت سیاسی - اجتماعی