تاريخ روز

جمعه 1398/1/2 - 40 : 12
  • بصیرت سیاسی

  • اربعین یک کنگرهعظیم اتحاد و مایه فخر اسلام است

  • خطیب جمعه رشتخوار

  • دیدار امام جمعه با مسئولین جهت گسترش فرهنگ نماز

مجید خطایی اول
مجید خطایی اول
معاونت فرهنگی و تبلیغی