تاريخ روز

يکشنبه 1397/8/27 - 49 : 2
  • بصیرت سیاسی

  • اربعین یک کنگرهعظیم اتحاد و مایه فخر اسلام است

  • خطیب جمعه رشتخوار

  • دیدار امام جمعه با مسئولین جهت گسترش فرهنگ نماز

مجید خطایی اول
مجید خطایی اول
معاونت فرهنگی و تبلیغی