تاريخ روز

يکشنبه 1397/7/1 - 39 : 11
  • بصیرت سیاسی

  • اربعین یک کنگرهعظیم اتحاد و مایه فخر اسلام است

  • خطیب جمعه رشتخوار

  • دیدار امام جمعه با مسئولین جهت گسترش فرهنگ نماز

مجید خطایی اول
مجید خطایی اول
معاونت فرهنگی و تبلیغی